highlight afbeelding

ESGR (Eerstelijns Samenwerkingsverband GGZ Reeshof)

Op 1 maart 2014 hebben de 11 huisartsen van GC Reeshof, Tuindorp en Dalem een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel gezamenlijk de uitvoering van de module Praktijkondersteuner GGZ op zich te nemen. De reden om dit op deze manier te doen zijn als volgt:
- het kunnen aanstellen van POH-GGZ met verschillende achtergrond
- creëren van grotere functies POH-GGZ qua fte
- personeelsbinding
- het aanstellen van herkenbare medewerkers in de wijk.
Naast de al in GC Reeshof werkende POH-GGZ werden nieuwe POH-GGZ geworven en aangesteld. Inmiddels zijn er in totaal 6 POH-GGZ, waarvan er 2 zich specifiek richten op jeugd. Ze hebben allen een verschillende opleidingsachtergrond: maatschappelijk werk, SPV en psychologie. Op die manier wordt het begeleidingsspectrum veel groter. Huisartsen gaan snel patiënten verwijzen naar die POH-GGZ die het best geschikt is voor de onderhavige problematiek.

« Terug naar het overzicht