highlight afbeelding

Multidisciplinair Overleg (MDO)

In het gezondheidscentrum organiseren we meerdere multidisciplinaire overleggen. Dit soort overleggen biedt ons de mogelijkheid om over een patiënt of gezin te brainstormen met verschillende disciplines met ieder hun eigen expertise. Het resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak voor deze patiënt en diens omgeving. Na het overleg wordt de uitkomst hiervan teruggekoppeld aan de patiënt. Overigens gebeurt dit overleg met toestemming van de patiënt of anders anoniem. 

Op dit moment hebben we de volgende MDO's:
- MDO GGZ (voor mensen met psychosociale problematiek) waarbij de huisartsen samenkomen met
  de praktijkondersteuners GGZ, psychologen, psychosomatisch fysiotherapeuten en een psychiater.
- MDO Jeugd (voor kinderen en gezinnen met problemen) waarbij de huisartsen samenkomen met
  de consultatiebureau-arts en - verpleegkundige, de kinder- en jeugdpsycholoog en een
  gezinstherapeut van Sterk Huis.
- MDO Ouderen (voor met name 75+ patiënten) waarbij de huisartsen samenkomen met
  o.a. de praktijkverpleegkundige ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde, mantelzorg-
  consulente, fysiotherapeut, ergotherapeut, wijkverpleegkundige, ouderenpsycholoog en 
  medewerkers van ContourdeTwern.

« Terug naar het overzicht