highlight afbeelding

Samenwerking wijkverpleegkundige

Zowel binnen de publieke gezondheidszorg alsook binnen de eerstelijns gezondheidszorg groeit het besef dat men voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken op het gebied van preventie en zorg op elkaar is aangewezen. Ook het belang van samenwerken op wijk- en buurtniveau wordt steeds meer onderkend. Door in te steken op wijk-/buurtniveau kan men optimaal gebruik maken van bestaande lokale netwerken en de expertise van lokale partners, en kan men het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen, behoeften en eigen kracht van de bewoners.

In dit kader werken we nauw samen met de wijkverpleegkundige (Inge Jochems). Zij is de schakel tussen de huisarts en het wijkteam, en tussen zorg en welzijn. Regelmatig is zij in het gezondheidscentrum aanwezig of is er telefonisch contact over patiënten. Bovendien is zij aanwezig bij het MDO ouderen.

« Terug naar het overzicht