Highlight afbeelding

Klacht melden

Alle hulpverleners van Gezondheidscentrum Reeshof doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.
Desondanks kan er iets mis gaan. 
Als dat gebeurt, willen wij het graag van u horen. We kunnen dan samen proberen dit op te lossen. 
Bent u niet tevreden of kan iets beter? Dan kunt u ons dat op verschillende manieren laten weten:

Vertel het ons
U kunt met de betreffende hulpverlener praten. Vaak leidt dat direct tot een oplossing. Een gesprek kan veel verhelderen.

Klachtenformulier
Vindt u het moeilijk om met de hulpverlener te praten? Dan kunt u ook een klacht indienen via onderstaand formulier. Uw klacht wordt dan automatisch doorgestuurd naar de door u gekozen praktijk.
Wensen kunt u kenbaar maken via het contactformulier op onze website.

Klachtenfunctionaris
Lost het contact met de praktijk of hulpverlener uw klacht niet op of wenst u bemiddeling bij de afhandeling van uw klacht?
Elke praktijk binnen Gezondheidscentrum Reeshof heeft ook een formele eigen klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, welke niet werkzaam is in ons gezondheidscentrum. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Informatie over de klachtenregelingen 
Apotheek
Huisartsenzorg
Fysiotherapie
Psychologie
Kinder- en jeugdpsychologie
Jeugdgezondheidszorg GGD HvB
Dieetbegeleiding
Maatschappelijk werk

Klachtenformulier

De klacht heeft betrekking op

* Verplichte velden