highlight afbeelding

Behandeling

De diëtist houdt op dinsdag, donderdag en vrijdag (overdag en avond) spreekuur in Gezondheidscentrum Reeshof. In overleg is een afspraak op een andere dag mogelijk.
U kunt veelal binnen 2 weken terecht voor een eerste afspraak. Eventueel kunt u telefonisch of schriftelijk al informatie van de diëtist ontvangen.
Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. De daarop volgende consulten duren 15 tot 30 minuten. Dit is afhankelijk van de door u gewenste frequentie en inhoud van de consulten.

Vergoeding
Dieetadvisering wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Per kalenderjaar worden 3 uur vergoed.
U dient wel rekening te houden met het eigen risico dat voor vergoedingen vanuit de basisverzekering geldt.
Extra vergoeding voor dieetadvisering is mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.
Bent u aangemeld bij de diabeteszorggroep van RCH? Dan is binnen deze zorggroep een vergoeding geregeld voor dieetadvisering bij diabetes type II en valt dit buiten het eigen risico. Het eigen risico is eveneens niet van toepassing indien u bij de praktijkondersteuner komt vanwege COPD of risico op hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol, meestal in combinatie met overgewicht). 

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Voor een afspraak met de diëtist is meestal geen verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist nodig. Dus als u vragen heeft over voeding en ziekte of wanneer u klachten heeft waarvan u denkt dat deze met uw eetpatroon te maken hebben, dan kunt u direct een afspraak maken met de diëtist. Dit heet Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Sommige verzekeraars eisen echter wel nog een verwijsbrief om tot vergoeding van dieetadvisering over te gaan.
Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u dit met uw huisarts bespreken en uw huisarts om een verwijsbrief vragen.

Wij adviseren u om bij uw eigen verzekering te informeren of eventuele extra dieetadvisering wordt vergoed en of u al dan niet een verwijsbrief nodig heeft.