highlight afbeelding

Een klacht melden?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan er iets mis gaan.
Als dat gebeurt, willen wij het graag van u horen. We kunnen dan samen proberen dit op te lossen. 
Een gesprek kan veel verhelderen en vaak leidt dat direct tot een oplossing.

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met uw huisarts te bespreken? Dan kunt u het klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt dan automatisch doorgestuurd naar de door u gekozen praktijk.

Klachtenfunctionaris
Lost het contact met de praktijk of hulpverlener uw klacht niet op of wenst u bemiddeling bij de afhandeling van uw klacht? 
Dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van SKGE (dit is de klachtenorganisatie waarbij onze huisartsen zijn aangesloten). 
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Geschilleninstantie
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.