highlight afbeelding

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners zijn werkzaam voor alle huisartsen
in het gezondheidscentrum.

Praktijkondersteuners somatiek


De praktijkondersteuners Anita Remie en Kristel de Hulster zijn opgeleid om specifieke taken van de huisartsen over te nemen. Hun werkzaamheden gebeuren onder verantwoordelijkheid van de huisartsen.
De praktijkondersteuners hebben extra tijd, kennis en vaardigheden om patiënten met o.a. hoge bloeddruk, suikerziekte en longproblemen te begeleiden. Ook geven zij ondersteuning bij het stoppen met roken en hebben ze een spreekuur voor mensen die zich willen laten testen op een SOA (geslachtsziekte).
Regelmatig houden de praktijkondersteuners preventieve
onderzoeken, o.a. voor hart- en vaatziekten, COPD en obesitas.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9.00u-15.00u.

Praktijkondersteuners GGZ


Praktijkondersteuners-GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
Hans Vermeltfoort en Carin van Egmond hebben ruime ervaring in de begeleiding van mensen met psychische problemen.
Verwijzing vindt plaats via de huisarts.
Zij bieden ondersteuning op de volgende manier:
- problemen op een rijtje krijgen
- kortdurende behandelingen in opdracht van de huisarts
- uitzoeken van de beste verwijzing
- overbrugging wachttijden bij verwijzing naar de tweede lijn
- begeleiding van mensen met een chronische psychische aandoening.
Na verwijzing kunt u een afspraak maken via de doktersassistentes.

Praktijkondersteuner jeugd

Het zorgnetwerk bij jongeren is bijzonder complex met veel verschillende gespecialiseerde zorgaanbieders. 
Marjolein Kolen, onze praktijkondersteuner jeugd, houdt spreekuur voor jongeren en gezinnen met psychosociale problemen.   

Zij werkt hierbij intensief samen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige, omdat ook de school een belangrijke rol speelt bij kinderen met psychosociale problemen.
Op haar spreekuur komen kinderen en gezinnen met klachten als angst, somberheid,
ADHD, gedragsproblemen, zorgen over/in de thuissituatie en sociale problemen.
Na verwijzing door de huisarts kan een afspraak gemaakt worden via de
doktersassistentes.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg


Jenny Souren, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, bezoekt mensen van 75 jaar en ouder thuis. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen de huisartsen mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden. 
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere lichamelijke beperkingen, medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen naar een andere hulpverlener. 
Bij verschillende ouderen komt de verpleegkundige elke 3 maanden op huisbezoek. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en krijgen mogelijke (toekomstige)problemen nadere aandacht.  
Voor aanvullende informatie zie het filmpje.

Bereikbaarheid
Gezondheidscentrum Reeshof
Postadres:
Dubbeldamstraat 8-10  
5043 GM Tilburg


TelefoonVoor patiënten van praktijk
Anita Remie & Kristel de Hulster
Praktijkondersteuners somatiek
(013) 57 17 954  
(013) 57 17 954
Stokmans/Hendriks/Hoefnagels
Rodenburg/Lodewijkx
Hans Vermeltfoort & Carin van Egmond  
Praktijkondersteuners GGZ
(013) 57 00 300
(013) 57 00 124
Stokmans/Hendriks/Hoefnagels
Rodenburg/Lodewijkx
Marjolein Kolen
Praktijkondersteuner jeugd
(013) 57 00 300
(013) 57 00 124
Stokmans/Hendriks/Hoefnagels
Rodenburg/Lodewijkx
Jenny Souren
Praktijkverpleegkundige ouderenzorg
(013) 57 00 300
(013) 57 00 124
Stokmans/Hendriks/Hoefnagels
Rodenburg/Lodewijkx