highlight afbeelding

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners zijn werkzaam voor alle huisartsen
in het gezondheidscentrum.

Praktijkondersteuners somatiek
De praktijkondersteuners Anita Remie en Kristel de Hulster zijn opgeleid om specifieke taken van de huisartsen over te nemen. Hun werkzaamheden gebeuren onder verantwoordelijkheid van de huisartsen.
De praktijkondersteuners hebben extra tijd, kennis en vaardigheden om patiënten met o.a. hoge bloeddruk, suikerziekte en longproblemen te begeleiden. Ook geven zij ondersteuning bij het stoppen met roken en hebben ze een spreekuur voor mensen die zich willen laten testen op een SOA (geslachtsziekte).
Regelmatig houden de praktijkondersteuners preventieve
onderzoeken, o.a. voor hart- en vaatziekten, COPD en obesitas.

Praktijkondersteuners GGZ
Praktijkondersteuners-GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
Hans Vermeltfoort en Carin van Egmond hebben ruime ervaring in de begeleiding van mensen met psychische problemen.
Verwijzing vindt plaats via de huisarts.
Zij bieden ondersteuning op de volgende manier:
- problemen op een rijtje krijgen
- kortdurende behandelingen in opdracht van de huisarts
- uitzoeken van de beste verwijzing
- overbrugging wachttijden bij verwijzing naar de tweede lijn
- begeleiding van mensen met een chronische psychische aandoening.
Na verwijzing kunt u een afspraak maken via de doktersassistentes.

Praktijkondersteuner jeugd
Het zorgnetwerk bij jongeren is bijzonder complex met veel verschillende gespecialiseerde zorgaanbieders. Om de huisartsen te helpen bij deze problematiek nemen de huisartsen van Gezondheidscentrum Reeshof deel aan een pilot POH-jeugd.
Rob Roselle, onze praktijkondersteuner jeugd, houdt spreekuur voor jongeren en gezinnen met psychosociale problemen. Hij werkt hierbij intensief samen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige, omdat ook de school een belangrijke rol speelt bij kinderen met psychosociale problemen.
Op zijn spreekuur komen kinderen en gezinnen met klachten als angst, somberheid, ADHD, gedragsproblemen, zorgen over/in de thuissituatie en sociale problemen.
Na verwijzing door de huisarts kan een afspraak gemaakt worden via de doktersassistentes.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg
Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, bezoekt mensen van
75 jaar en ouder thuis. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen de huisartsen mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden.
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere lichamelijke beperkingen, medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen naar
een andere hulpverlener.
Bij verschillende ouderen komt de verpleegkundige elke 3 maanden op huisbezoek. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en krijgen mogelijke (toekomstige) problemen nadere aandacht. 
Voor aanvullende informatie zie het filmpje.

Bereikbaarheid
Gezondheidscentrum Reeshof
Postadres:
Dubbeldamstraat 8-10  
5043 GM Tilburg

Tel. (013) 57 17 954 (Anita Remie en Kristel de Hulster, praktijkondersteuners somatiek)
Tel. (013) 57 00 300 (Hans Vermeltfoort en Carin van Egmond, praktijkondersteuners GGZ)
Tel. (013) 57 00 300 (Rob Roselle, praktijkondersteuner jeugd) 
Tel. 06 - 18 185 949 (Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige ouderenzorg)

Laatste nieuws » Nivel onderzoek
Laatste nieuws » NHG accreditatie
Laatste nieuws » Nieuwe patiënten
Laatste nieuws » Stagiaires doktersassistente
Laatste nieuws » No-show regeling
Laatste nieuws » Rijbewijskeuringen
Laatste nieuws » Balie huisartsen
Laatste nieuws » Ketenzorg