highlight afbeelding

Behandeling

Na het intakegesprek wordt besproken welk vervolgonderzoek nodig is om de problemen goed in kaart te brengen. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken met de aangemelde cliënt, gesprekken met ouders, met het gezin, een gesprek over de voorgeschiedenis, vragenlijsten en/of persoonlijkheidsonderzoek. Bij kinderen wordt ook vaak bij scholen geïnformeerd via vragenlijsten of telefonisch contact. Dit alles na toestemming van de cliënt.

Aan het eind van de onderzoeksfase worden de conclusies met ouders en/of kind/jongere besproken en wordt een behandeladvies voorgesteld. Samen komen we tot een behandelplan en maken we hierover afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplan overeenkomst waarvan alle betrokkenen een verslag ontvangen. Na deze fase wordt ook de huisarts op de hoogte gebracht, mits hier toestemming voor is.

Zijn de klachten helder en eenduidig van aard, dan kan soms ook direct met de behandeling gestart worden. Denk aan faalangst of andere enkelvoudige problematiek. Meestal is er echter meer aan de hand, soms zijn mensen al elders in behandeling geweest en heeft dit onvoldoende geholpen, soms is er onderliggende problematiek die eerst verhelderd dient te worden. 

De aard of ernst van de problematiek kan er toe leiden dat er een multidisciplinaire behandeling of opname nodig is. In een dergelijke situatie zal in overleg met de cliënt een verwijzing plaatsvinden naar een meer gespecialiseerde instelling.

Vergoeding
Sinds 1 januari 2015 is er de transitie jeugdzorg. Dat betekent dat kinderen en jeugdigen niet meer vanuit de ziektekostenverzekeraar, maar door de gemeente vergoed worden. De praktijk heeft o.a. een contract met de regio Hart van Brabant. Hieronder vallen de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Waalwijk, Dongen, Kaatsheuvel, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Heusden.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt het woonplaatsbeginsel: het adres waar het kind staat ingeschreven bepaalt welke gemeente betaalt. Tevens is een verwijzing noodzakelijk.

Verwijzing
U kunt op twee manieren bij de praktijk terecht komen.

Via De Toegang in uw wijk. Iedereen kan zich met een hulpvraag melden bij bijv. de GGD, Mee, Consultatiebureau. De medewerkers daar bepalen samen met u waar u het beste geholpen kunt worden en verwijzen u dan door. Zij zullen hiervoor een beschikking afgeven. Deze beschikking is noodzakelijk voor de vergoeding en naamgebonden, d.w.z. de praktijk/instelling die in de beschikking wordt genoemd, krijgt u vergoed. U kunt met een beschikking dus niet naar een andere praktijk/instelling.

De huisarts verwijst u rechtstreeks naar de praktijk en de beschikking wordt vervolgens door de praktijk aangevraagd. De huisarts moet aangeven of er sprake is van:
BGGZ - enkelvoudige klachten met relatief kortdurende behandeling (maximaal 12 sessies) of
SGGZ - complexe problematiek met langdurige behandeling (maximaal 1 jaar).