highlight afbeelding

Wanneer naar het maatschappelijk werk

Iedereen heeft wel eens vragen of problemen. Bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk Reeshof kan iedereen (jeugd, volwassenen en gezinnen) terecht voor deskundige hulp en advies. Zoals bij:

  • opgroei- en opvoedingsvragen
  • problemen in het gezin
  • echtscheiding en relatieproblemen
  • gezondheidsvragen
  • omgaan met instanties, wonen en werk
  • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • huiselijk geweld
  • financiële problemen
  • sociaal juridische vragen.

Het IMW heeft ook andere vormen van hulp in huis. Bijvoorbeeld Triple P (bij opvoedvragen), cursussen en praatgroepen voor volwassenen en jeugd, advies bij echtscheiding/omgangsregelingen (kinderen en scheiden), schoolmaatschappelijk werk en begeleid wonen.
Kijk voor meer informatie en folders op: www.imwtilburg.nl