highlight afbeelding

No-show regeling

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Dat betekent tijdverlies en omzetderving voor de huisarts. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen en om de misgelopen inkomsten te compenseren, geldt er een ‘wegblijf-tarief’.

Indien wij met u een afspraak hebben gemaakt dan rekenen we op uw komst. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan dient deze afspraak tenminste 24 uur voor aanvang afgezegd te worden. Is de afspraak niet tijdig afgezegd (ongeacht de reden), of verschijnt u zonder bericht niet op de afspraak, dan brengen wij het consult bij u in rekening. U krijgt dan van ons een nota thuis gestuurd.

Het wegblijftarief is vastgesteld op € 15,- voor een consult en € 25,- voor een dubbel consult. Consulten bij onze praktijkondersteuner somatiek zijn vaak en bij de praktijkondersteuner GGZ zijn altijd een dubbel consult.
Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten van een regulier consult plus de gebruikelijke buitengerechtelijke incassokosten.

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

« Terug naar het overzicht