highlight afbeelding

Behandeling

De behandelingsvormen zijn erop gericht u niet alleen goed, maar ook snel te helpen.
De frequentie van de zittingen wordt samen met u bepaald.
In een therapie wordt niet alleen gepraat, maar worden ook oefeningen gedaan. Ook kunt u opdrachten
voor thuis meekrijgen.

Binnen Gezondheidscentrum Reeshof is afgesproken dat een verslag van de behandeling bij Psychologiepraktijk Reeshof in principe altijd teruggekoppeld wordt naar uw huisarts van het gezondheidscentrum, mits u daarvoor uw toestemming verleent.

Vergoeding psychologische hulp
Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De nieuwe regels gelden landelijk voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en dus ook voor de zorg die wij binnen onze praktijk bieden.

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met Menzis en Caresq. Dit staat toegelicht op onze eigen website. Mensen die daar hun zorgverzekering hebben afgesloten moeten de behandeling dus zelf vooruit betalen en kunnen de rekening daarna bij hun zorgverzekeraar indienen. In hoeverre ze de behandelingen vergoed krijgen en hoeveel ze vergoed krijgen hangt af van het type polis dat ze hebben afgesloten.
De precieze regelgeving is complex.  U kunt een en ander gedetailleerder nalezen op de website van onze praktijk: www.psychologiepraktijkreeshof.nl