highlight afbeelding

Behandeling

De behandelingsvormen zijn erop gericht u niet alleen goed, maar ook snel te helpen.
Een therapie duurt gemiddeld 8 zittingen. Een zitting duurt meestal 3 kwartier.
De frequentie van de zittingen wordt samen met u bepaald.
In een therapie wordt niet alleen gepraat, maar worden ook oefeningen gedaan. Ook kunt u opdrachten voor thuis meekrijgen.

Binnen Gezondheidscentrum Reeshof is afgesproken dat een verslag van de behandeling bij Psychologiepraktijk Reeshof in principe altijd teruggekoppeld wordt naar uw huisarts van het gezondheidscentrum, mits u daarvoor uw toestemming verleent.

Vergoeding psychologische hulp
Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De nieuwe regels gelden landelijk voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis generalistische GGZ (Basis GGZ) en dus ook voor de zorg die wij binnen onze praktijk bieden.

De psychologen van onze praktijk hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De hulp die valt binnen de regels van de vergoede zorg wordt in onze praktijk dus voor 100% vergoed (behalve het eigen risico).
Er geldt geen eigen bijdrage meer. Uw psycholoog declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een nota voor het eigen risico.
In geval van vergoede zorg is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts of jeugdarts. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

De behandeling van sommige psychische problemen (bijv. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen, psychologische hulp in verband met somatische aandoeningen) wordt niet meer vergoed uit het basispakket tenzij de klachten zodanig aanwezig zijn, dat er gesproken kan worden van een psychische stoornis/DSM classificatie. De psycholoog onderzoekt of er al dan niet sprake is van een psychische stoornis en of uw behandeling wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding en in welk zorgzwaarte-pakket.

Mochten uw problemen niet in aanmerking komen voor vergoeding, dan kunt u uiteraard wel kiezen voor behandeling bij de psycholoog. Kosten van behandeling zijn dan voor uzelf; dit wordt de ‘onvergoede zorg prestatie’ (OVP) genoemd. 
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek wel. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
U kunt een en ander gedetailleerder nalezen op de website van onze praktijk: www.psychologiepraktijkreeshof.nl